Zelfstandige in hoofd- of bijberoep? Is de keuze aan jou?

Céline Englebert 07-04-2023
1750 keer bekeken 1 reacties

Daar kunnen we kort over zijn: nee, dat kies je niet zelf. Maar wanneer val je precies in welke categorie? En welke zijn de verschillen dan precies? We scheppen klaarheid.

Hoofdberoep of bijberoep hangt af van je situatie

Je kan niet zomaar kiezen of je zelfstandige wordt in hoofdberoep of in bijberoep. De categorie waarin je terechtkomt, hangt immers af van de situatie waarin je je bevindt.

Wat betekent precies “halftijdse” job?

Halftijds is minstens de helft van een voltijds uurrooster. Is voltijds volgens jouw arbeidsovereenkomst 38 uur, dan moet je minstens 19 uur werken om een halftijdse job te hebben.  

  • Als loontrekkende of ambtenaar werk je minstens 235 uur per kwartaal, en dat met een contract van minstens een halftijdse tewerkstelling. Dat arbeidscontract moet er liggen aan het begin en het einde van elk kwartaal.
  • Ben je contractueel lesgever? Dan gelden eveneens 235 uur per kwartaal. Daarbij wordt rekening gehouden met je uitgestelde bezoldiging tijdens de zomervakantie en vakantiedagen. Ben je even werkloos? Vraag dan zeker je werkloosheidsuitkering aan, want de periodes waarin je werkloosheidsuitkeringen kreeg, tellen mee voor de 235 uur.
  • Ben je vastbenoemde lesgever? Dan geldt het criterium van 6/10de van een volledig uurrooster. Je dient minstens 282 uur te presteren per kwartaal.

In al deze gevallen worden de uren per kwartaal berekend op basis van een 38-uren week. Werk je niet in een 38-uren week? Dan berekent de overheid de nodige gepresteerde uren per kwartaal evenredig.

De drie belangrijkste verschillen tussen hoofd- en bijberoep

1. Je sociale bescherming wordt anders opgebouwd

In hoofdberoep bouw je zelf aan je sociale bescherming. Je sociale bijdragen verzekeren jou van pensioen, groeipakket, tussenkomst bij medische kosten en alle andere rechten die je geniet.

In bijberoep geniet je deze sociale bescherming via je hoofdberoep als loontrekkende of ambtenaar. De sociale bijdragen die je betaalt als zelfstandige in bijberoep zijn uit solidariteit.

2. De berekening verschilt niet, de minimumbijdrage wel

De berekening van je sociale bijdragen is identiek voor hoofdberoep en bijberoep: 20,5% van je netto belastbaar inkomen.

Het verschil zit in de minimumbijdrage.

Ligt je inkomen als zelfstandige in bijberoep onder 1.815,41 euro? Dan betaal je geen sociale bijdragen. Gaat je inkomen over die grens? Dan betaal je minstens de minimumbijdrage van 95,88 euro per kwartaal. Als zelfstandige in hoofdberoep dien je zelf je sociale bescherming op te bouwen. Daarom betaal je altijd minstens de minimumbijdrage van 866,62 euro per kwartaal, ongeacht je inkomen.

Starterskorting

Zijn je inkomsten bij je start in hoofdberoep beperkt? Dan kan je gebruikmaken van de starterskorting. Voorwaarde is dat je gedurende de 20 kwartalen voor je start in hoofdberoep nooit zelfstandige in hoofdberoep was.

Als zelfstandige in hoofdberoep betaal je normaal de minimumbijdrage van 866,62 euro per kwartaal als voorlopige bijdrage. Heb je recht op de starterskorting? Dan kan je vragen om een verlaagde voorlopige bijdrage te betalen. Dit is enkel van toepassing tijdens de eerste vier kwartalen van je aansluiting. De korting hangt af van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige.

  • Is je inkomen lager dan 8.473,80 euro? Dan bedragen je bijdragen 447,53 euro per kwartaal.
  • Tussen 8.473,80 euro en 16.409,20 euro: je bijdragen worden berekend op het inkomen dat je doorgeeft.
  • Bij een inkomen hoger dan 16.409,20 euro vervalt de starterkorting en betaal je de minimumbijdrage van 866,62 euro per kwartaal.

 

3. Als zelfstandige in hoofdberoep kan je jouw sociale bescherming verder versterken.

Denk bijvoorbeeld aan een aanvullend pensioenkapitaal via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Of een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid met een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Zo sla je drie vliegen in één klap:

  • Je bent beter beschermd.
  • Je sociale bijdragen verlagen doordat je met de premies voor deze verzekeringen het inkomen verlaagt waarop je bijdragen berekend worden.
  • En je betaalt minder belastingen, je premies zijn immers volledig fiscaal aftrekbaar.

heb jij eerder een fotografisch geheugen? Bekijk dan zeker ook dit filmpje over starten in hoofd- of bijberoep.

Video: starten in hoofd- of bijberoep

Strategisch

Bruno Bakeroot

25-04-23 om 11:25

perfecte uitleg

Cookie-instellingen